X MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA | Upustvo i Prijava